Najnowsze dane z Monitoringu Brzegu Morskiego – edycja 2022

W ramach Monitoringu Brzegu Morskiego Urząd Morski w Gdyni pozyskał ortofotomapę, LIDAR, numeryczny model terenu (NMT) oraz numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) dla obszaru będącego w zakresie terytorialnym urzędu, z wyłączeniem obszaru Zalewu Wiślanego. Prace zostały wykonane przez firmę OPEGIEKA Sp. z o.o. z Elbląga, a sam nalot został przeprowadzony Dowiedz się więcej…

Udostępnianie danych z Monitoringu Brzegu Morskiego

Urząd Morski w Gdyni oraz Urząd Morski w Szczecinie udostępniają za pośrednictwem usługi ATOM ortofotomapę, numeryczny model terenu (NMT) oraz numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) pozyskiwane w ramach Monitoringu Brzegu Morskiego. W geoportalu SIPAM mogą Państwo odnaleźć podstawowe informacje dotyczące ww. danych m.in. ich zasięg, format, datę pozyskania. W tym Dowiedz się więcej…

Skip to content