Najnowsze dane z Monitoringu Brzegu Morskiego – edycja 2022

W ramach Monitoringu Brzegu Morskiego Urząd Morski w Gdyni pozyskał ortofotomapę, LIDAR, numeryczny model terenu (NMT) oraz numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) dla obszaru będącego w zakresie terytorialnym urzędu, z wyłączeniem obszaru Zalewu Wiślanego. Prace zostały wykonane przez firmę OPEGIEKA Sp. z o.o. z Elbląga, a sam nalot został przeprowadzony Czytaj dalej…

port łeba

Ortofotomapa – Urząd Morski w Gdyni

W ramach Monitoringu Brzegu Morskiego Urząd Morski w Gdyni raz w roku pozyskuje ortofotomapę dla całego zakresu terytorialnego, w którym prowadzi swoje statutowe działania. Dodatkowo wykonywane są przez pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni naloty dronem dla obszarów, w których niezbędne jest pozyskanie informacji o aktualnym przebiegu linii brzegowej bądź zagospodarowaniu Czytaj dalej…

Skip to content