Najnowsze dane z Monitoringu Brzegu Morskiego – edycja 2022

W ramach Monitoringu Brzegu Morskiego Urząd Morski w Gdyni pozyskał ortofotomapę, LIDAR, numeryczny model terenu (NMT) oraz numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) dla obszaru będącego w zakresie terytorialnym urzędu, z wyłączeniem obszaru Zalewu Wiślanego. Prace zostały wykonane przez firmę OPEGIEKA Sp. z o.o. z Elbląga, a sam nalot został przeprowadzony Dowiedz się więcej…

port łeba

Ortofotomapa – Urząd Morski w Gdyni

W ramach Monitoringu Brzegu Morskiego Urząd Morski w Gdyni raz w roku pozyskuje ortofotomapę dla całego zakresu terytorialnego, w którym prowadzi swoje statutowe działania. Dodatkowo wykonywane są przez pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni naloty dronem dla obszarów, w których niezbędne jest pozyskanie informacji o aktualnym przebiegu linii brzegowej bądź zagospodarowaniu Dowiedz się więcej…

Najnowsze dane z Monitoringu Brzegu Morskiego dostępne już w SIPAM

W ramach Monitoringu Brzegu Morskiego Urząd Morski w Gdyni zlecił wykonanie ortofotomapy, numerycznego modelu terenu (NMT) oraz numerycznego modelu pokrycia terenu (NMPT) dla obszaru będącego w zakresie terytorialnym urzędu. Wykonawcą prac została firma OPEGIEKA Sp. z o.o. z Elbląga. Nalot został wykonany w dniach 9-24 kwietnia 2021 r. A powierzchnia Dowiedz się więcej…

Udostępnianie danych z Monitoringu Brzegu Morskiego

Urząd Morski w Gdyni oraz Urząd Morski w Szczecinie udostępniają za pośrednictwem usługi ATOM ortofotomapę, numeryczny model terenu (NMT) oraz numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) pozyskiwane w ramach Monitoringu Brzegu Morskiego. W geoportalu SIPAM mogą Państwo odnaleźć podstawowe informacje dotyczące ww. danych m.in. ich zasięg, format, datę pozyskania. W tym Dowiedz się więcej…

Skip to content