Plany morskie

Plany morskie

Plany zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich są sporządzane przez dyrektorów urzędów morskich dla obszarów wyłącznej strefy ekonomicznej, morza terytorialnego  oraz morskich wód wewnętrznych. Projekty planów opracowuje się zgodnie z wymogami ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej.

Do projektów planów opracowuje się Prognozę oddziaływania na środowisko, zgodnie z wymogami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Projekt planu wraz z prognozą zostaje poddany konsultacjom społecznym.

Projekty planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich przyjmowane są w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

 Plan zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000

Zakres PZP POM

Plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 został przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 935). Rozporządzenie zaczęło obowiązywać w dniu 22 maja 2021 r.

W dniu 8 grudnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 (Dz.U. z 2022 r. poz. 2518).

Rozporządzeniem dokonano zmian w kartach akwenów POM.01.Ip, POM.02.C oraz POM.08.P w zakresie koncesji nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż oraz przeprowadzono szereg drobnych zmian legislacyjnych.

Pozostałe przyjęte plany zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2023 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Dźwirzynie (Dz.U. z 2023 r. poz. 2516)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Kołobrzegu (Dz.U. z 2023 r. poz. 2173)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Mrzeżynie (Dz.U. z 2023 r. poz. 1727)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego (Dz.U. z 2023 r. poz. 2621)

Dane z przyjętych planów zostały udostępnione jako usługa WMS (przeglądania) oraz WFS (pobierania):

  • https://sipam.gov.pl/geoserver/SIPAM/wms
  • https://sipam.gov.pl/geoserver/SIPAM/wfs

Kody planów

Kod planuNazwaPodmiot odpowiedzialny
DARport morski w DarłowieUrząd Morski w Szczecinie
DZIport morski w DziwnowieUrząd Morski w Szczecinie
DZWport morski w DźwirzynieUrząd Morski w Szczecinie
ELBport morski w ElbląguUrząd Morski w Gdyni
GDAport morski w GdańskuUrząd Morski w Gdyni
GDYport morski w GdyniUrząd Morski w Gdyni
HELport morski w HeluUrząd Morski w Gdyni
KOLport morski w KołobrzeguUrząd Morski w Szczecinie
LEBport morski w ŁebieUrząd Morski w Gdyni
LJWwody przyległe do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do ŁebyUrząd Morski w Gdyni
MRZport morski w MrzeżynieUrząd Morski w Szczecinie
POLport morski w PolicachUrząd Morski w Szczecinie
POMPlan zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1: 200 000Urząd Morski w Gdyni, Urząd Morski w Szczecinie
ROWport morski w RowachUrząd Morski w Gdyni
SWIport morski w ŚwinoujściuUrząd Morski w Szczecinie
SZCport morski w SzczecinieUrząd Morski w Szczecinie
TRZport morski w TrzebieżyUrząd Morski w Szczecinie
USTport morski w UstceUrząd Morski w Gdyni
WLAport morski we WładysławowieUrząd Morski w Gdyni
ZGDZatoka GdańskaUrząd Morski w Gdyni
ZKAZalew KamieńskiUrząd Morski w Szczecinie
ZSZZalew SzczecińskiUrząd Morski w Szczecinie
ZWIZalew WiślanyUrząd Morski w Gdyni

Warstwy WMS i WFS:

POM: pom_akwen, pom_obszarakwenu, pom_podakweny granice

DZW:dzw_akwen, dzw_obszarakwenu, dzw_obszarakwenu_granice

KOL: kol_akwen, kol_obszarakwenu, kol_obszarakwenu granice

MRZ: mrz_akwen

ZSZ: zsz_akwen, zsz_obszarakwenu

Skip to content