Metadane

Metadane to zbiór informacji opisujący zbiory danych lub usługi danych przestrzennych. W systemie SIPAM wszystkie zbiory danych przestrzennych oraz usług danych przestrzennych zostały opisane metadanymi przygotowanymi zgodnie z normą ISO 19139 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych. Dostęp do tych danych jest zapewniony za pośrednictwem usługi wyszukiwana metadanych zgodnej ze standardem OGC Catalogue Service for the Web.

Metadane w systemie SIPAM można wyszukiwać za pomocą Katalogu metadanych SIPAM. Wyniki wyszukiwania można ograniczyć na podstawie warunków wskazanych przez użytkownika, np. słowa kluczowe, odpowiedzialna organizacja lub zakres czasowy. Wyszukiwanie i przeglądanie metadanych dla zbiorów danych i usług udostępnianych w ramach systemu SIPAM jest również możliwe bezpośrednio w Geoportalu SIPAM (Narzędzia wyszukiwania → CSW).

Adres usługi CSW
https://sipam.gov.pl/geonetwork/srv/pol/csw

Katalog metadanych SIPAM
https://sipam.gov.pl/geonetwork

Przykładowy plik metadanych 
Granice portów

Prezentacja
Dostęp do informacji zgromadzonych w SIPAM w postaci Metadanych

 

Skip to content