Dane RDF

Dane przestrzenne i opisowe zgromadzone w systemie SIPAM są dostępne również w formie danych Linked Data. Do ich reprezentacji w tym modelu został użyty standard RDF (ang. Resource Description Framework). To metoda opracowana przez W3C pozwalająca na opisywanie zasobów, składnią opartą na XML. Służy przedstawieniu (nie zaś wyświetlaniu) zasobów, w sposób zrozumiały dla komputerów (łatwo przetwarzany przez programy komputerowe). RDF jest odpowiedzią na problem niezliczonej ilości danych: dokumentów tekstowych, obrazów (skanów), plików graficznych itp., nad którymi trudno zapanować, zarządzać czy w jakikolwiek sposób sklasyfikować. Standard RDF pozwala opisać zawartość poszczególnych zasobów w krótkim i zwięzłym pliku XML zawierającym usystematyzowane informacje na temat danego zasobu.

Dla wybranego zbioru danych można wykonać wyszukiwanie na podstawie zapytania zapisanego w języku SPARQL.

Zapytanie SPARQL

System SIPAM umożliwia wyszukiwanie danych rdf za pomocą interfejsu API oraz za pośrednictwem dedykowanego Portalu RDF.

Portal RDF
https://sipam.gov.pl/rdf

Przykładowy plik RDF
https://sipam.gov.pl/api/rdf/1.0/datasets/port

Prezentacja
Dostęp do informacji zgromadzonych w SIPAM za pośrednictwem RDF

 

Skip to content