Usługi OGC

Logo OGC

Usługi przeglądania danych przestrzennych

Usługa WMS

Usługa WMS (ang. Web Map Service) zapewnia dostęp do wizualizacji kartograficznej danych przestrzennych zgromadzonych w SIPAM. Zaletą usługi WMS jest generowanie dynamicznych zobrazowań kartograficznych, które mogą być dostosowywane do aktualnych potrzeb użytkownika na podstawie wskazanych parametrów (zakres mapy, skala, widoczne warstwy, itp). Wadą tego rozwiązania jest to, że w związku koniecznością generowania nowego obrazu kartograficznego przy każdym wywołaniu usługi (przy każdym przesunięciu mapy przez użytkownika) zużywane są znaczne zasoby infrastruktury informatycznej, co wiąże się z wydłużonym czasem odpowiedzi usługi.

Adres usługi WMS

SIPAM
https://sipam.gov.pl/geoserver/SIPAM/wms

Ortofotomapy

https://sipam.gov.pl/geoserver/SIPAM_IMAGERY_SURVEY/wms

Batymetria

https://sipam.gov.pl/geoserver/SIPAM_BATHYMETRIC_SURVEY/wms

Dane LIDAR

https://sipam.gov.pl/geoserver/SIPAM_LIDAR_SURVEY/wms

Usługa WMTS

Usługa WMTS (ang. Web Map Tile Service) również zapewnia dostęp do wizualizacji kartograficznej danych przestrzennych zgromadzonych w SIPAM. W odróżnieniu od usługi WMS usługa WMTS tworzy statyczny zbiór predefiniowanych obrazów kartograficznych. Z tego względu nie ma możliwości zmiany widoczności poszczególnych warstw, a zmiana skali jest możliwa tylko dla predefiniowanych wartości. Zaletą tego rozwiązania jest brak konieczności generowania nowych zobrazowań kartograficznych dla każdego wywołania usługi. Usługa zwraca wygenerowane wcześniej kafle mapy, co skutkuje minimalnym zużyciem zasobów infrastruktury informatycznej oraz błyskawicznym czasem odpowiedzi usługi.

Adres usługi WMTS
https://sipam.gov.pl/geoserver/gwc/service/wmts

 

Usługi pobierania danych przestrzennych

Usługa WFS

Usługa WFS (ang. Web Feature Service) zapewnia najwyższy poziom dostępności do danych przestrzennych. W przeciwieństwie do usługi WMS, która zwraca obraz mapy, usługa WFS zwraca właściwości obiektów przestrzennych, tj. geometrię i atrybuty, które użytkownicy mogą wizualizować w dowolny sposób oraz mogą wykorzystywać do analiz przestrzennych.

Adres usługi WFS
https://sipam.gov.pl/geoserver/SIPAM/wfs

 

Usługa ATOM

Usługa ATOM umożliwia proste pobieranie predefiniowanych zestawów (lub elementów zestawów) danych, bez potrzeby definiowania parametrów zbiorów przez użytkownika. Predefiniowany zestaw danych lub wcześniej wydzielona część zestawu danych jest pobierana w całości bez możliwości zmiany zawartości, kodowania czy układu współrzędnych.

Adres usługi ATOM
https://sipam.gov.pl/wss/service/atom

Przeglądarka usług ATOM
https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/atomExplorer/

Skip to content