Aktualności

Nowa ortofotomapa Urzędu Morskiego w Gdyni

Urząd Morski w Gdyni wykonuje naloty dronem dla obszarów, w których niezbędne jest pozyskanie informacji o aktualnym przebiegu linii brzegowej bądź zagospodarowaniu terenu. W styczniu 2022 r. wykonano nalot w porcie morskim w Rowach oraz na odcinku Ustka – Poddąbie, który są już dostępne w geoportalu SIPAM – kategoria: Ortofotomapa […]

obraz_tabela

Aktualizacja informacji o wnioskach MFW

Od początku grudnia informacje dotyczące wpływu wniosków o wydanie pozwolenia lokalizacyjnego dla morskich farm wiatrowych w warstwie Wnioski -> Farmy aktualizujemy na bieżąco, tj. w dniu uzyskania informacji o wpływie wniosku. Pozostałe informacje w tej warstwie (a także w warstwie Wnioski -> Kable) aktualizujemy tak jak do tej pory – […]

port łeba

Ortofotomapa – Urząd Morski w Gdyni

W ramach Monitoringu Brzegu Morskiego Urząd Morski w Gdyni raz w roku pozyskuje ortofotomapę dla całego zakresu terytorialnego, w którym prowadzi swoje statutowe działania. Dodatkowo wykonywane są przez pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni naloty dronem dla obszarów, w których niezbędne jest pozyskanie informacji o aktualnym przebiegu linii brzegowej bądź zagospodarowaniu […]

Najnowsze dane z Monitoringu Brzegu Morskiego dostępne już w SIPAM

W ramach Monitoringu Brzegu Morskiego Urząd Morski w Gdyni zlecił wykonanie ortofotomapy, numerycznego modelu terenu (NMT) oraz numerycznego modelu pokrycia terenu (NMPT) dla obszaru będącego w zakresie terytorialnym urzędu. Wykonawcą prac została firma OPEGIEKA Sp. z o.o. z Elbląga. Nalot został wykonany w dniach 9-24 kwietnia 2021 r. A powierzchnia […]

fragment mapy z izobatami

Aktualizacja danych batymetrycznych

Dzięki współpracy z Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej (BHMW) w repozytorium SIPAM umieściliśmy zaktualizowany zbiór danych batymetrycznych dla obszaru morza terytorialnego i Wyłącznej Strefy Ekonomicznej. Aktualny zbiór dostępny jest pod poniższym linkiem: https://sipam.gov.pl/wss/service/ATOM/umg/bathymetric_survey/umg.bsu.0000000/bathy_data/batymetria_20220315_sipam.zip Paczka danych zawiera następujące pliki: batymetria_20210910_dem – raster (geotiff) w którym wartość piksela oznacza głębokość. Model batymetryczny na […]

msp

Dane z planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

W SIPAM opublikowano dane z planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000, przyjętego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2021 r. (Dz. U. poz. 935). Aby uzyskać dostęp do danych należy w geoportalu SIPAM zmienić kompozycję mapową na „Morskie planowanie […]

Skip to content