Aktualizacja danych batymetrycznych

Opublikowane przez Kamil Rybka w dniu

Dzięki współpracy z Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej (BHMW) w repozytorium SIPAM umieściliśmy zaktualizowany zbiór danych batymetrycznych dla obszaru morza terytorialnego i Wyłącznej Strefy Ekonomicznej. Aktualny zbiór dostępny jest pod poniższym linkiem:

https://sipam.gov.pl/wss/service/ATOM/umg/bathymetric_survey/umg.bsu.0000000/bathy_data/batymetria_20230104_sipam.zip

Paczka danych zawiera następujące pliki:

  • batymetria_20210910_dem – raster (geotiff) w którym wartość piksela oznacza głębokość. Model batymetryczny na podstawie interpolowanych danych batymetrycznych na bazie pliku EEZ_MBES_SBES_200m_08042021;
  • batymetria_20210910_sipam – raster (geotiff) prezentowany w SIPAM;
  • Polskie Obszary Morskie EVRF gru 2022.txt – plik XYZ (txt) prezentujący w układzie WGS 84 dane batymetryczne otrzymane z BHMW w siatce od 200 metrów. Układ wysokościowy to PL-EVRF2007-NH.
  • PL EEZ IZOBATYDEPCNT(L) – plik SHAPEFILE (shp) prezentujący izobaty dla głębokości 5m, 10m, 20m, 50m, 100m, otrzymany z BHMW.

Uwaga: data w nazwie pliku (w formacie YYYYMMDD np. 20210910 lub DDMMYYYY np. 15122021) oznacza datę wytworzenia danego produktu.

Pobieranie danych batymetrycznych z SIPAM:

https://sipam.gov.pl/geoportal

Zasięgi opracowań dostępnych danych batymetrycznych zobaczymy w geoportalu SIPAM poprzez włączenie warstwy:

Dane rastrowe – zasięgi > Batymetria

W celu pobrania danych dla morza terytorialnego i Wyłącznej Strefy Ekonomicznej przyciskiem Identyfikacja należy kliknąć w interesujący nas obszar:

Dostaniemy informację o zidentyfikowanych obiektach, w tym danych batymetrycznych w które klikamy:

 W atrybutach danego pomiaru znajdziemy ID sondażu batymetrycznego (tutaj ums.bsu.0000200):

Aby pobrać te dane korzystamy z usługi ATOM:

https://sipam.gov.pl/wss/service/atom

Klikając w kolejne linki musimy przejść do interesującego nas pliku. Najpierw należy wybrać zbiór danych batymetrycznych z Urzędu Morskiego w Szczecinie (prefiks 'ums’ w ID sondażu batymetrycznego) i otworzyć link w przeglądarce:

Szukamy identyfikatora ums.bsu.0000200 i otwieramy link:

Otwieramy kolejny link:

Otwieramy w przeglądarce kolejne linki aż dojedziemy do ‘ostatniego’, po kliknięciu którego otworzy się plik do pobrania. Finalny link ma postać:

https://sipam.gov.pl/wss/service/ATOM/ums/bathymetric_survey/ums.bsu.0000020/bathy_data/32633/xyz/004_2019_D_PSw_Nb_BON_z_podej_0325-0401.xyz

Zapisujemy plik. Można go otworzyć np. w notatniku:

Dane są zapisane jako wartości x, y, z np. 451253.91 5972090.20 12.14

Kod 3266 w linku to kod EPSG układu współrzędnych (https://sipam.gov.pl/wss/service/ATOM/ums/bathymetric_survey/ums.bsu.0000020/bathy_data/32633/). W tym przypadku dane są w układzie WGS 84 / UTM zone 33N.

W analogiczny sposób można pobrać dane batymetryczne z innych zasięgów.

Kategorie: Uncategorized

Skip to content