logo Ministerstwa Infrastruktury

Wyniki postępowań rozstrzygających na MFW

Wyniki postępowań rozstrzygających, w związku z ogłoszeniami na podstawie art. 27c ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej, dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury. W geoportalu SIPAM umieszczane będą ostateczne pozwolenia lokalizacyjne, na warstwie Sztuczne wyspy, konstrukcje i urządzenia.

fragment mapy z izobatami

Aktualizacja danych batymetrycznych

Dzięki współpracy z Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej (BHMW) w repozytorium SIPAM umieściliśmy zaktualizowany zbiór danych batymetrycznych dla obszaru morza terytorialnego i Wyłącznej Strefy Ekonomicznej. Aktualny zbiór dostępny jest pod poniższym linkiem: https://sipam.gov.pl/wss/service/ATOM/umg/bathymetric_survey/umg.bsu.0000000/bathy_data/batymetria_20230104_sipam.zip Paczka danych zawiera następujące pliki: Uwaga: data w nazwie pliku (w formacie YYYYMMDD np. 20210910 lub DDMMYYYY np. Dowiedz się więcej…

Najnowsze dane z Monitoringu Brzegu Morskiego – edycja 2022

W ramach Monitoringu Brzegu Morskiego Urząd Morski w Gdyni pozyskał ortofotomapę, LIDAR, numeryczny model terenu (NMT) oraz numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) dla obszaru będącego w zakresie terytorialnym urzędu, z wyłączeniem obszaru Zalewu Wiślanego. Prace zostały wykonane przez firmę OPEGIEKA Sp. z o.o. z Elbląga, a sam nalot został przeprowadzony Dowiedz się więcej…

port łeba

Ortofotomapa – Urząd Morski w Gdyni

W ramach Monitoringu Brzegu Morskiego Urząd Morski w Gdyni raz w roku pozyskuje ortofotomapę dla całego zakresu terytorialnego, w którym prowadzi swoje statutowe działania. Dodatkowo wykonywane są przez pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni naloty dronem dla obszarów, w których niezbędne jest pozyskanie informacji o aktualnym przebiegu linii brzegowej bądź zagospodarowaniu Dowiedz się więcej…

Skip to content