Udostępnianie danych z Monitoringu Brzegu Morskiego

Opublikowane przez Weronika Pałasz w dniu

Urząd Morski w Gdyni oraz Urząd Morski w Szczecinie udostępniają za pośrednictwem usługi ATOM ortofotomapę, numeryczny model terenu (NMT) oraz numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) pozyskiwane w ramach Monitoringu Brzegu Morskiego.

W geoportalu SIPAM mogą Państwo odnaleźć podstawowe informacje dotyczące ww. danych m.in. ich zasięg, format, datę pozyskania. W tym celu należy w drzewie warstw odnaleźć warstwę Dane rastrowe – zasięgi, a następnie zaznaczyć interesującą Nas kategorię.

Należy zbliżyć widok mapy do interesującego Nas obszaru a następnie wykorzystując narzędzie Identyfikowanie obiektów wyświetlić obiekty z wybranej kategorii znajdujące się we wskazanym obszarze.

W widoku po prawej stronie okna mapy pojawi się tabela ze wszystkimi obiektami znajdującymi się we wskazanym przez Nas miejscu.

Wybieramy interesujący Nas obiekt i klikając w jego nazwę przechodzimy do tabeli z podstawowymi informacjami.

Dzięki usłudze ATOM można pobrać dane pozyskiwane przez urzędy morskie. Udostępniane dane zostały pogrupowane:

Kategorie: Uncategorized

Skip to content