Ortofotomapa – Urząd Morski w Gdyni

Opublikowane przez Weronika Pałasz w dniu

W ramach Monitoringu Brzegu Morskiego Urząd Morski w Gdyni raz w roku pozyskuje ortofotomapę dla całego zakresu terytorialnego, w którym prowadzi swoje statutowe działania.

Dodatkowo wykonywane są przez pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni naloty dronem dla obszarów, w których niezbędne jest pozyskanie informacji o aktualnym przebiegu linii brzegowej bądź zagospodarowaniu terenu. W 2021 r. wykonano naloty w:

 1. porcie morskim w Łebie
 2. porcie morskim w Ustce
 3. porcie morskim w Rowach
 4. porcie morskim w Tolkmicku
 5. porcie morskim w Krynicy Morskiej
 6. przystani morskiej w Kadynach
 7. przystani morskiej Cegielnia w Suchaczu
 8. przystani morskiej w Suchaczu
 9. przystani morskiej Nadbrzeże
 10. przystani morskiej w Kamienicy Elbląskiej
 11. Ustce, na odcinku na którym wykonywana była refulacja – km. 231-232
 12. Suchaczu – km. 34,5 – 35,5
 13. Chałupach – pola kempingowe.

Wszystkie ortofotomapy wykonywane przez Urząd Morski w Gdyni są już dostępne w geoportalu SIPAM – kategoria: Ortofotomapa małego zasięgu.

Ponadto zostały one udostępnione do pobrania za pomocą usługi ATOM:

 1. port Łeba
 2. port Ustka
 3. port Rowy
 4. port Tolkmicko
 5. port Krynica Morska
 6. przystań Kadyny
 7. przystań Cegielnia
 8. przystań Suchacz
 9. przystań Nadbrzeże
 10. przystań Kamienica Elbląska
 11. Ustka – refulacja km. 231-232
 12. Suchacz – km. 34,5 – 35,5
 13. Chałupy – pola kempingowe

Zapraszamy do korzystania.

Kategorie: Uncategorized

Skip to content