Instalacja infrastruktury sprzętowej SIPAM

Opublikowany przez Kamil Rybka w dniu

Infrastruktura informatyczna
Serwerownia SIPAM

Zakończono prace związane z dostawą, instalacja i uruchomieniem infrastruktury sprzętowo-programowej na potrzeby realizacji projektu SIPAM. Infrastruktura ta zapewni ciągłość działania SIPAM i udostępnianych informacji sektora publicznego (ISP). Infrastruktura została zainstalowana i uruchomiona w trzech lokalizacjach:

  • Urząd Morski w Gdyni,
  • Urząd Morski w Słupsku,
  • Urząd Morski w Szczecinie.

Infrastruktura informatyczna obsługująca węzeł publiczny oraz węzeł lokalny Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej została zainstalowana w Urzędzie Morskim w Gdyni.

We wdrożonej infrastrukturze teleinformatycznej uruchomione zostało wydajne środowisko wirtualizacyjne. Zostanie ono wykorzystane do uruchomienia systemu informatycznego umożliwiający przetwarzanie, gromadzenie i udostępnianie danych administracji morskiej. Infrastruktura sprzętowa umożliwia przechowywanie wielkopojemnościowych baz danych.

Oprócz infrastruktury serwerowej zakupione zostały również komputery dla pracowników administracji morskiej, którzy będą odpowiedzialni za utrzymanie systemu informacji przestrzennej (SIP) i aktualizację bieżącą zbiorów danych.

Dostawę, instalację oraz uruchomienie infrastruktury sprzętowo-programowej realizowała firma INTRATEL Sp. z o.o. Dostawa została zrealizowana zgodnie opisem przedmiotu zamówienia, w terminie określonym w umowie.


 

Aktualizacja z dnia 19.08.2020 r.

W związku z likwidacją Urzędu Morskiego w Słupsku infrastruktura informatyczna, która była zainstalowana w tym urzędzie została przeniesiona odpowiednio do Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Categories: Uncategorized

1 Comment

Wdrożenie systemu SIPAM – SIPAM · 18 sierpnia 2020 at 06:16

[…] Skonfigurowane środowisko wirtualne w istniejącej infrastrukturze sprzętowej, […]

Comments are closed.

Skip to content