Dane pozyskane w ramach Monitoringu Brzegu Morskiego

Urząd Morski w Gdyni

 1. Ortofotomapa, Lidar, NMT, NMPT 2008
  • data nalotu: 2008.09.24 – 2008.09.26
  • układ współrzędnych: PL-2000, PL-KRON86
 2. Ortofotomapa, Lidar, NMT, NMPT 2009
  • data nalotu: 2009.11.25 – 2009.11.26
  • układ współrzędnych: PL-2000, PL-KRON86
 3. Ortofotomapa, Lidar, NMT, NMPT 2010
 4. Ortofotomapa, Lidar, NMT, NMPT 2012
 5. Ortofotomapa, Lidar , NMT, NMPT 2013.04 Słupsk
 6. Ortofotomapa, Lidar , NMT, NMPT 2013.08 Słupsk
 7. Ortofotomapa, Lidar, NMT, NMPT 2014
 8. Ortofotomapa, Lidar, NMT, NMPT 2015
  • data nalotu: 2015.09.11 – 2015.10.07
  • układ współrzędnych: PL-1992, PL-EVRF2007-NH
   • ortofotomapa cz. 1: tiff
   • ortofotomapa cz. 2: tiff
 9. Ortofotomapa, Lidar 2016
  • data nalotu: 2016.11.12 – 2016.11.22
  • układ współrzędnych: PL-1992, PL-EVRF2007-NH
   • ortofotomapa Hel: tiff
   • ortofotomapa Krynica: tiff
 10. Ortofotomapa, Lidar , NMT, NMPT 2017
  • data nalotu: 2017.09.27 – 2017.09.29
  • układ współrzędnych: PL-1992, PL-EVRF2007-NH
 11. Lidar , NMT 2018
  • data nalotu: 2018.10.27 – 2018.10.29
  • układ współrzędnych: PL-1992, PL-EVRF2007-NH
 12. Ortofotomapa, Lidar , NMT, NMPT 2018 Słupsk
 13. Ortofotomapa, Lidar , NMT, NMPT 2019
  • data nalotu: 2019.02.16 – 2019.02.27
  • układ współrzędnych: PL-1992, PL-EVRF2007-NH
 14. Ortofotomapa, Lidar , NMT, NMPT 2020
  • data nalotu: 2020.03.23 – 2020.03.25
  • układ współrzędnych: PL-1992, PL-EVRF2007-NH
 15. Ortofotomapa, Lidar , NMT, NMPT 2021
  • data nalotu: 2021.04.09 – 2021.04.24
  • układ współrzędnych: PL-1992, PL-EVRF2007-NH
 16. Ortofotomapa, Lidar, NMT, NMPT 2022
  • data nalotu: 2022.04.17 – 2022.04.20
  • układ współrzędnych: PL-1992, PL-EVRF2007-NH

Skip to content