Zasady udostępniania danych

Mapy oraz dane udostępniane za pośrednictwem Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument oficjalny. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.

Skip to content