Regulamin i Polityka prywatności

Regulamin

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady funkcjonowania oraz korzystania z serwisu www.sipam.gov.pl, (zwanego dalej Serwisem) w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników serwisu oraz Administratora.
2. Postanowienia regulaminu stanowią wyłączną podstawę powyższych praw i obowiązków, z wyłączeniem okoliczności uregulowanych obowiązującymi przepisami prawa.
3. Administratorem Serwisu jest Minister Infrastruktury.

§ 2.
USŁUGI INFORMACYJNE

1. W Serwisie publikowane są informacje o charakterze jawnym i powszechnie dostępnym.
2. Serwis umożliwia wyszukiwanie informacji oraz połączenie informacji pochodzących z zasobów różnych dostawców w spójną całość i prezentowanie ich w postaci graficznej.
3. Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.

§ 3.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Informacje publikowane w Serwisie zgodnie z art. 4 ust.2 ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. poz. 83 ze zm.) nie podlegają ochronie przewidzianej ww. ustawą.
2. Publikacja materiałów z Serwisu jest dozwolona pod warunkiem umieszczenia informacji o źródle pochodzenia.
3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i dokładność danych w nim udostępnianych.
4. Użytkownik korzysta z informacji publikowanych w Serwisie na własną odpowiedzialność.
5. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia działania systemu informatycznego wynikające z nieuprawnionych działań użytkowników, siły wyższej lub ingerencji osób trzecich.

§ 4.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2020 r.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeśli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z tytułu niepoprawnych informacji zamieszczonych w Serwisie. Odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści jest wykluczona.
5. Użytkownik korzystający z Serwisu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Serwisu i akceptuje jego warunki.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Korzystanie z serwisu www.sipam.gov.pl w tym podanie swoich danych osobowych w związku przesyłaniem zgłoszeń lub uwag na adresy wskazane w zakładce KONTAKT jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych osobowych w celu zapewnienia funkcjonalności serwisu www. sipam.gov.pl w tym w szczególności obsługi zgłoszeń i uwag.
RODO – Wypełnienie obowiązku informacyjnego
25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

W związku z tym informujemy Państwa, że przetwarzamy dane zgodnie z ww. Rozporządzeniem.

Polityka prywatności

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i dla zapewnienia niektórych funkcjonalności Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Są to niewielkie fragmenty tekstu wysyłane z serwisu internetowego i przechowywane w przeglądarce na urządzeniu użytkownika (komputerze, smartfonie itp.). Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na ich użycie. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki i ich zablokowanie. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Serwis www.sipam.gov.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:

  • funkcjonalne – zapisujące ustawienia użytkownika np. język, wyrażone zgody
  • cookies sesyjne – tymczasowe informacje o zalogowanym użytkowniku niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu i wygasające po wylogowaniu lub zamknięciu strony
  • wydajnościowe – zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.
  • cookies partnerów:
    • reCAPTCHA – wykorzystywane przy procesie rejestracji do potwierdzenia, że użytkownik nie jest robotem

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.

Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome

Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer

Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox

Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera

Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Skip to content