bathymetric_surveyBatymetriainland_and_sea_waters_borderGranica między wodami morskimi i śródlądowymimaritime_office_zoneGranice działania DUMgloGraniczna linia ochronyport_access_infrastructureInfrastruktura zapewniająca dostęp do portów innych niż o podstawowym znaczeniuprimary_port_access_infrastructureInfrastruktura zapewniająca dostęp do portów o podstawowym znaczeniuotherInny dokumentconstruction_projectInwestycja budowlanacable_pipeline_permitKable i rurociągicoastal_milageKilometrażtraffic_routeKrajowe trasy przepływulidar_surveyLIDARcoastlineLinia brzegubaselineLinia podstawowamspMorskie planowanie przestrzenneterritorial_seaMorze terytorialneimagery_surveyOrtofotomapacoastal_zone_areaPas nadbrzeżnyn2000_conservation_planPlan ochrony Natura 2000forestry_planPlan urządzenia lasucoast_protection_04_23POBMport_boundaryPort morskipaymentPotwierdzenie opłatyroadsteadReda portu morskiegoconstruction_safety_zoneStrefa bezpieczeństwacontiguous_zoneStrefa przyległadangerous_zoneStrefy niebezpieczne dla żeglugi i rybołówstwaclosed_zoneStrefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwainvestment_permitSztuczne wyspy, konstrukcje i urządzeniaproperty_admin_right_seaTrwały zarząd (grunty pokryte morskimi wodami wewnętrznymi)property_admin_right_landTrwały zarząd (ląd)property_rent_agreementUmowa użytkowaniacoast_entryWejście na plażęwreckWraki statkóweezWyłączna strefa ekonomicznacoastal_zone_use_permissionZgoda na wykorzystanie pasa technicznegoflood_risk_use_permissionZwolnienie z art. 88l prawa wodnego