Nowa ortofotomapa Urzędu Morskiego w Gdyni

Urząd Morski w Gdyni wykonuje naloty dronem dla obszarów, w których niezbędne jest pozyskanie informacji o aktualnym przebiegu linii brzegowej bądź zagospodarowaniu terenu. W styczniu 2022 r. wykonano nalot w porcie morskim w Rowach, który jest już dostępny w geoportalu SIPAM – kategoria: Ortofotomapa małego zasięgu. W kategorii tej znajdziecie Czytaj dalej…

port łeba

Ortofotomapa – Urząd Morski w Gdyni

W ramach Monitoringu Brzegu Morskiego Urząd Morski w Gdyni raz w roku pozyskuje ortofotomapę dla całego zakresu terytorialnego, w którym prowadzi swoje statutowe działania. Dodatkowo wykonywane są przez pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni naloty dronem dla obszarów, w których niezbędne jest pozyskanie informacji o aktualnym przebiegu linii brzegowej bądź zagospodarowaniu Czytaj dalej…

Udostępnianie danych z Monitoringu Brzegu Morskiego

Urząd Morski w Gdyni oraz Urząd Morski w Szczecinie udostępniają za pośrednictwem usługi ATOM ortofotomapę, numeryczny model terenu (NMT) oraz numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) pozyskiwane w ramach Monitoringu Brzegu Morskiego. W geoportalu SIPAM mogą Państwo odnaleźć podstawowe informacje dotyczące ww. danych m.in. ich zasięg, format, datę pozyskania. W tym Czytaj dalej…

Skip to content